Czego dotyczy sprawa C-520/21? Z pytaniem prejudycjalnym do TSUE zwrócił się Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, rozpoznający sprawę z powództwa kredytobiorcy. Pytanie dotyczyło tego, czy strony zawartej przez konsumenta i bank umowy o kredyt hipoteczny, która została uznana przez sąd za nieważną w całości z powodu zawarcia […]