Więcej o specjalizacji

Doświadczenie oraz znajomość realiów biznesowych pozwalają nam precyzyjnie identyfikować cele i oczekiwania Klientów. Świadczymy kompleksowe usługi związane z obsługą transakcji na rynku kapitałowym, bieżącym funkcjonowaniem spółek publicznych oraz w zakresie prawa spółek handlowych. Doradzamy zarówno członkom organów, przedstawicielom działów prawnych, jak i inwestorom i akcjonariuszom indywidualnym.

Zakres usług

Doradztwo w zakresie w przygotowania spółki do rozpoczęcia działalności na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bądź w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub Catalyst

Doradztwo w zakresie zmiany rynku notowań z NewConnect na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obsługa procesu delisting’u

Doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i notyfikacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, przepisów krajowych oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., NewConnect i Catalyst

Doradztwo w zakresie kompleksowej organizacji oraz przeprowadzania posiedzeń organów emitentów

Doradztwo w zakresie przeprowadzania transakcji na rynku kapitałowym, w tym przeprowadzanie operacji kapitałowych oraz transakcji zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, jak również obsługa publicznych wezwań na sprzedaż akcji

Doradztwo w zakresie przeprowadzania procesów przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, w tym tworzenia struktur holdingowych

Reprezentacja emitentów i inwestorów w postępowaniach przed KNF, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz w sporach związanych z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym

Zrealizowane projekty

Kim są nasi Klienci

Spółki prowadzące lub planujące rozpoczęcie działalności na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., bądź w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub Catalyst

Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni

Fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Domy maklerskie

Członkowie zarządów oraz rad nadzorczych

Dyrektorzy biur zarządów