Dlaczego warto dołączyć do naszego Zespołu?

Realizujemy ciekawe, merytoryczne projekty dla wyjątkowych i wieloletnich Klientów w świetnym Zespole.

Na tle innych kancelarii wyróżnia nas zaangażowany i zgrany Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu najbardziej złożonych sporów gospodarczych oraz precedensowe projekty prawnicze ukierunkowane na realizację ambitnych przedsięwzięć i celów biznesowych naszych Klientów.

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość świadczonej pomocy prawnej oraz budowanie stałego i zaangażowanego Zespołu na wzajemnym zaufaniu, partnerskich zasadach i w świetnej atmosferze współpracy.

Atmosfera

Stawiamy na przyjazną i partnerską atmosferę pracy. Szanujemy czas członków Zespołu na realizację pasji pozazawodowych.

Rozwój

Wspieramy rozwój Zespołu zapewniając możliwość łączenia pracy zawodowej z uczestnictwem w szkoleniach oraz konferencjach. Elastyczna organizacja pracy umożliwia godzenie obowiązków z aplikacją, studiami doktoranckimi i podyplomowymi.

Stabilność

Stawiamy na długofalową współpracę. Na tle innych kancelarii wyróżniamy się znikomą rotacją Zespołu.

Wyzwania

Zapewniamy udział w ciekawych i niejednokrotnie precedensowych projektach merytorycznych.

Warunki

Zapewniamy atrakcyjne warunki współpracy oraz model wynagrodzenia adekwatny do posiadanych umiejętności, doświadczenia i zaangażowania.

Dołącz do naszego Zespołu

Adwokat / radca prawny

+ -

ADWOKAT / RADCA PRAWNY

Poszukujemy kandydatów na stanowisko adwokat / radca prawny, do zakresu obowiązków, których należało będzie m.in.: świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego, w tym uczestnictwo w czynnościach procesowych podejmowanych w postępowaniach sądowych w ramach sporów korporacyjnych i innych spraw gospodarczych, przygotowywanie opinii i informacji prawnych, nadzór nad dokumentacją spraw oraz projektów, sporządzenie pism procesowych, umów oraz dokumentacji korporacyjnej, występowanie przed sądami i organami administracji publicznej.

Jakich kandydatów szukamy?
 • Posiadających tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego.
 • Posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej zajmującej się prowadzeniem procesów sądowych, obsługą korporacyjną i weryfikacją oraz sporządzaniem umów.
 • Posiadających tzw. „lekkie pióro procesowe”.
 • Wyróżniających się wzorową organizacją pracy, zaangażowaniem, dokładnością, skrupulatnością i samodzielnością w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Posługujących się językiem angielskim w mowie i piśmie.
 • Komunikatywnych, kreatywnych i umiejących pracować w zespole oraz pod presją czasu.

Aplikant adwokacki / radcowski

+ -

APLIKANT ADWOKACKI / RADCOWSKI

Poszukujemy kandydatów na stanowisko aplikant adwokacki / radcowski, do zakresu obowiązków, których należało będzie m.in.: świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego, w tym uczestnictwo w czynnościach procesowych podejmowanych w postępowaniach sądowych w ramach sporów korporacyjnych i innych spraw gospodarczych, przygotowywanie projektów opinii i informacji prawnych, nadzór nad dokumentacją spraw oraz projektów, sporządzenie projektów pism procesowych, umów oraz dokumentacji korporacyjnej, kontakt z sądami i organami administracji publicznej.

Jakich kandydatów szukamy?
 • Posiadających status aplikanta adwokackiego / radcowskiego I albo II roku.
 • Posiadających co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej zajmującej się prowadzeniem procesów sądowych oraz obsługą korporacyjną.
 • Posiadających tzw. „lekkie pióro procesowe”.
 • Posługujących się językiem angielskim w mowie i piśmie.
 • Wyróżniających się wzorową organizacją pracy, zaangażowaniem, dokładnością, skrupulatnością i samodzielnością w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Komunikatywnych, kreatywnych i umiejących pracować w zespole oraz pod presją czasu.
 • Chcących rozwijać się i poszerzać kompetencje.

Asystent prawny / prawnik

+ -

ASYSTENT PRAWNY / PRAWNIK

Poszukujemy kandydatów na stanowisko asystent prawny / prawnik, do zakresu obowiązków, których należało będzie m.in.: wsparcie prawników Kancelarii PZL w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego, wsparcie prawników Kancelarii PZL w postępowaniach sądowych, w tym w sporach korporacyjnych i innych sprawach gospodarczych, nadzór nad dokumentacją spraw oraz projektów, sporządzanie ze wsparciem i pod nadzorem starszych prawników projektów pism procesowych, umów oraz dokumentacji korporacyjnej, kontakt z sądami i organami administracji publicznej.

 

Jakich kandydatów szukamy?
 • Posiadających status studenta IV – V roku studiów prawniczych lub absolwentów studiów prawniczych.
 • Dyspozycyjnych przynajmniej 3 dni w tygodniu.
 • Wyróżniających się dokładnością i skrupulatnością w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Posiadających tzw. „lekkie pióro procesowe”.
 • Posługujących się językiem angielskim w mowie i piśmie.
 • Posiadających dobrą orientację w podstawowych pojęciach prawnych.
 • Komunikatywnych, kreatywnych i umiejących pracować w zespole oraz pod presją czasu.
 • Niebojących się wyzwań.

Jak wygląda rekrutacja?

Krok 1

Nadesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego przez kandydata

Krok 2

Rozmowa rekrutacyjna
z wybranymi kandydatami

Krok 3

Oferta i podjęcie decyzji
o współpracy