Więcej o specjalizacji

Jesteśmy pasjonatami nowych technologii, co pozwala nam innowacyjnie podchodzić do doradztwa w zakresie prawa IT. Łączymy specjalistyczną wiedzę zdobytą przy obsłudze polskich software house’ów z doświadczeniem biznesowym wyniesionym z korporacji z grona Fortune500. Operujemy bogatą wiedzą praktyczną w zakresie umów IT – polskich, jak i międzynarodowych – opartych o prawo precedensowe (UK, USA, Singapur). Znamy także podstawy programowania, „mówimy” w języku IT, dzięki czemu pozycjonujemy się jako zespół profesjonalnych partnerów prawniczych branży IT. W trakcie naszej pracy zawodowej poznaliśmy zagrywki największych firm na rynku „od kuchni”. Zapewnia nam to unikalne, holistyczne podejście do kontraktów branży IT.

Zakres usług

Przygotowywanie ram prawnych i struktury kontraktowej różnych modeli dystrybucji oprogramowania (licencjonowanie, wdrażanie, SaaS, PaaS, IaaS, GaaS, modele hybrydowe), umów sprzedaży oprogramowania komputerowego i umów świadczenia szeroko pojętych usług IT (rozwój oprogramowania, serwis, utrzymanie)

Kompleksowa pomoc prawna dla spółek z branży IT w kontaktach handlowych z klientami zagranicznymi (negocjacje, przygotowywanie umów na rynki anglojęzyczne, rozwiązywanie sporów)

Audyt IP – ustalanie podmiotów uprawnionych do własności intelektualnej, ocena bezpieczeństwa ciągłości usług IT w przedsiębiorstwie

Przygotowanie klientów na zmiany w prawie (przegląd i przygotowanie wzorców umownych, regulaminów świadczenia usług, cenników)

Opracowanie i wdrażanie standardów ochrony informacji i danych osobowych (RODO)

Wdrażanie preferencyjnych rozwiązań podatkowych IP BOX oraz ulgi B+R w przedsiębiorstwach informatycznych

Zrealizowane projekty

Kim są nasi Klienci

Programiści, konsultanci software, software house’y

Przedsiębiorcy świadczący usługi SaaS, PaaS, IaaS oraz GaaS

Podmioty dokonujące nabycia oprogramowania oraz transferu technologii

Inwestorzy venture capital i aniołowie biznesu z sektora IT

Startupy informatyczne oraz technologiczne

Managerzy, projektanci UX