Więcej o specjalizacji

Nasze praktyczne doświadczenie oraz szeroka wiedza z zakresu prawa spółek handlowych, prawa cywilnego i gospodarczego sprawiają, że możemy zaoferować naszym Klientom kompleksowe wsparcie w procesie planowania i wdrażania sukcesji międzypokoleniowej. Umiejętność wsłuchania się w potrzeby Klienta oraz zrozumienia specyfiki jego działalności, pozwala nam na dokonać analizy oraz zapewnić niezbędne wyparcie w zakresie wyboru optymalnej struktury sukcesji i jej wdrożenia.
Doświadczenie zdobyte na gruncie sporów korporacyjnych pozwala nam na skuteczne wypracowywanie rozwiązań godzących częstokroć sprzeczne ze sobą interesy sukcesorów i wprowadzenie mechanizmów zapobiegających przenoszeniu konfliktów rodzinnych na działalność przedsiębiorstwa.

Zakres usług

Wsparcie przedsiębiorców w zakresie planowania sukcesji ich majątku i ochrony tego majątku na wypadek śmierci, w tym analiza sytuacji prawno-ekonomicznej (audyt) przedsiębiorstwa Klienta w perspektywie sukcesji międzypokoleniowej

Kompleksowa obsługa procesu wdrażania sukcesji w zakresie prawnym, podatkowym oraz księgowym

Doradztwo przy zawiązywaniu i rejestracji fundacji rodzinnych

Wsparcie w zakresie powołania zarządcy sukcesyjnego i bieżąca obsługa prawna działalności przedsiębiorstwa w spadku

Wsparcie w zakresie opracowania optymalnego sposobu zakończenia zarządu sukcesyjnego, wyboru formy prawnej prowadzenia dalszej działalności przedsiębiorstwa i kompleksowa obsługa procesu wdrożenia opracowanych rozwiązań

Kompleksowe wsparcie spadkobierców współuprawnionych względem akcji lub udziałów spółek kapitałowych w bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz w zakresie rozwiązywania sporów dotyczących wykonywania przez współuprawnionych praw z akcji lub udziałów

Kompleksowa obsługa procesu poszukiwania nabywcy przedsiębiorstwa i finalizacji transakcji zbycia przedsiębiorstwa

Zrealizowane projekty

Kim są nasi Klienci

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i ich spadkobiercy

Przedsiębiorstwa i firmy rodzinne

Wspólnicy spółek osobowych oraz ich spadkobiercy

Wspólnicy spółek kapitałowych oraz ich spadkobiercy

Właściciele przedsiębiorstw w spadku