Więcej o specjalizacji

Świadczymy pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju. Doradzamy przy zakładaniu spółek handlowych, ich przekształcaniu, łączeniu (restrukturyzacji), jak również likwidacji. Obsługujemy organy spółek handlowych (w tym spółek publicznych) przewodnicząc ich posiedzeniom oraz przygotowując protokoły i uchwały. Tworzymy porozumienia wspólników, umowy o współpracy między spółkami, porozumienia holdingowe (kodeksy grup kapitałowych) oraz uchwały o uczestnictwie w grupie spółek. Doświadczenie zdobyte ze sporów pozwala nam świadczyć doradztwo korporacyjne w sposób, który daje bezpieczeństwo prawne naszym Klientom.

Zakres usług

Doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzenia biznesu z uwzględnieniem aspektów podatkowych

Doradztwo przy zawiązywaniu i rejestracji spółek handlowych, w tym przygotowywanie statutów, umów spółek i innych dokumentów korporacyjnych

Obsługa organów spółek handlowych, w tym przygotowywanie oraz przewodniczenie posiedzeniom organów, przygotowywanie uchwał oraz regulaminów

Doradztwo w zakresie sposobu wynagradzania członków organów oraz kadry menedżerskiej spółek z uwzględnieniem aspektów podatkowych oraz przygotowywanie umów z członkami organów spółek

Doradztwo w procesach połączenia, podziału, przekształcenia oraz likwidacji spółek handlowych

Doradztwo przy emisji obligacji korporacyjnych oraz pożyczek konwertowalnych na udziały (convertible loan)

Doradztwo przy tworzeniu struktur grup kapitałowych, w tym reorganizacji

Doradztwo przy tworzeniu oraz wdrażaniu programów motywacyjnych dla pracowników, współpracowników oraz kadry menedżerskiej w spółkach kapitałowych (ESOP)

Sporządzanie porad prawnych, memorandów i opinii prawnych z zakresu prawa spółek oraz szkoleń dla członków organów i kadry menedżerskiej

Przeprowadzanie badań due diligence

Opracowywanie strategii wyjścia ze spółek handlowych oraz inwestycji (exit)

Reprezentacja spółek handlowych przed sądami rejestrowymi, organami administracji publicznej, sądami i rejestrami

Zrealizowane projekty

Kim są nasi Klienci

Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), w tym spółki publiczne

Członkowie zarządów oraz rad nadzorczych

Wspólnicy (akcjonariusze) większościowi i mniejszościowi

Grupy spółek (w tym spółki dominujące i zależne)

Dyrektorzy biur zarządów

Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni

Aniołowie biznesu

Startupy