Rozwiązujemy spory w biznesie. Doradzamy korporacyjnie. Jesteśmy pasjonatami prawa spółeknowych technologii.

Nasza historia

Nasze wiodące specjalizacje to prawo spółek, doradztwo korporacyjne, nowe technologie oraz rozwiązywanie sporów. Doradzamy również Klientowi indywidualnemu.

Jako założyciele kancelarii działalność prawniczą prowadzimy od ponad 12 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy w wiodących międzynarodowych oraz warszawskich kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie spółek, doradztwie korporacyjnym, prawie rynku kapitałowego oraz rozwiązywaniu sporów.

W oparciu o wieloletnie relacje zawodowe zbudowaliśmy zgrany, interdyscyplinarny i zaangażowany Zespół ekspertów.

Kompleksowo obsługujemy publiczne i niepubliczne spółki prawa handlowego oraz przedsiębiorstwa indywidualne z branży spedycyjnej, telekomunikacyjnej, medycznej, IT i nowych technologii, GameDev, gamingu i esportu, beauty, hotelarstwa oraz budownictwa. Doradzamy również Klientowi indywidualnemu.

199

powiązanych ze sobą spraw sądowych liczy jeden z prowadzonych przez nas sporów korporacyjnych

1,5 mld PLN

największa wartość kontraktu, w którego negocjacje zaangażowany był członek Zespołu Kancelarii

Jakość

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość świadczonej pomocy prawnej.

Doświadczenie

Zdobywaliśmy wiedzę oraz doświadczenie doradzając w interdyscyplinarnych projektach o kluczowym znaczeniu dla biznesu Klientów, w tym m.in. w największych sporach korporacyjnych.

Konkurencyjność

Jakość naszych usług oraz wyspecjalizowane doświadczenie Zespołu sprawiają, że jesteśmy konkurencją dla najbardziej renomowanych kancelarii prawnych w Polsce - w ramach założonego przez Klienta budżetu możemy efektywniej realizować cele biznesowe.

Skuteczność

Wyniki świadczą o wysokiej skuteczności naszych działań

Responsywność

Działamy szybko i skutecznie. Każdy z naszych Klientów posiada dedykowany, stały i proaktywny Zespół projektowy w celu sprawnej komunikacji oraz realizacji zleceń pomocy prawnej.

Odpowiedzialność

Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za realizowane projekty - nasze zaangażowanie w powierzone sprawy Klientów powoduje, że nie jesteśmy ich obserwatorami, ale stajemy się ich częścią.

Najnowsze wpisy na blogu

Dnia 14 marca 2024 r. weszła w życie kolejna część zmian przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego („KPC”), wprowadzonych na mocy przepisów ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo […]

Kolejne istotne zmiany przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego („KPC”) weszły w życie dnia 14 marca 2024 r. na mocy przepisów ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju […]

Czym jest zapis na sąd polubowny i jakie są jego skutki? Zapis na sąd polubowny jest umową procesową stron i stanowi przejaw ich autonomii woli. Polega na tym, że strony umawiają się, że w razie powstania między nimi sporu co do określonego stosunku prawnego, to spór ten […]

Potrzebujesz pomocy doświadczonych specjalistów? Skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci rozwiązać problem!