Aleksandra Odolczyk Office Manager

Zajmuje się koordynacją zewnętrznego oraz wewnętrznego funkcjonowania Kancelarii. Dba o prawidłowe planowanie, organizowanie i kontrolowanie spraw administracyjnych.

Odpowiada za organizację działań biura oraz zapewnienie sprawnego przebiegu codziennych procesów wspierając Zespół Kancelarii. Realizuje zadania z zakresu księgowości oraz rozliczeń Kancelarii.

Cechuje ją komunikatywność oraz kreatywność. Z łatwością radzi sobie z rozwiązywaniem bieżących problemów, a jej umiejętności w zakresie planowania oraz organizacji pozwalają na sprawne osiąganie wyznaczonych celów oraz zapewnienie satysfakcji klientom oraz współpracownikom.

Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Kontakt