Mariusz Pniewski Radca prawny, Partner

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów w spółkach handlowych, a także dotyczących umów w branży IT i nowych technologii. Doradza strategicznie i korporacyjnie w sprawach z zakresu prawa spółek, prawa handlowego oraz M&A. Doradza przy kontraktach handlowych (w tym międzynarodowych), umowach wdrożeniowych oprogramowania, software consulting i transferu technologii, jak również komercjalizacji praw własności intelektualnej.

Cechuje go umiejętność skutecznego i kreatywnego rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych i precedensowych problemów prawnych.

Autor publikacji z dziedziny prawa handlowego oraz postępowania cywilnego. Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Wybrane projekty +-

Ochrona interesów akcjonariuszy w wieloaspektowym sporze korporacyjnym (ponad 150 postępowań i kilka tysięcy tomów akt) w niepublicznej spółce handlowej o wartości ok. 300 mln zł, w tym uzyskanie kilkunastu postanowień o zabezpieczeniu oraz dwukrotna wygrana przed Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących precedensowych zagadnień prawnych związanych z reprezentacją spółki kapitałowej w sporze uchwałowym.

Reprezentacja klienta – spółki programistycznej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o wydanie orzeczenia prejudycjalnego dotyczącego prawnej możliwości sprzedaży baz danych.

Ochrona interesów byłych menedżerów oraz akcjonariuszy mniejszościowych przy obronie notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółki publicznej działającej w sektorze informatycznym, mediowym i business travel oraz spółek od niej zależnych przed wrogim przejęciem przez akcjonariusza większościowego – notowaną w alternatywnym systemie obrotu Newconnect spółkę publiczną zajmującą się inwestycjami w spółki z branży marketingowej. W efekcie świadczonej pomocy prawnej klienci uzyskali szereg postanowień o zabezpieczeniu oraz korzystnych orzeczeń sądu rejestrowego, co doprowadziło do zawarcia ugody na korzystnych dla klientów warunkach – znaczna większość aktywów spółki publicznej została przeniesiona na rzecz byłych managerów oraz akcjonariuszy mniejszościowych w zamian za sprzedaż akcji w spółce publicznej oraz umorzenie postępowań.

Świadczenie pomocy prawnej przy inkorporacji i realizacji procesu inwestycyjnego w grupie kapitałowej świadczącej usługi w sektorze business travel, a następnie przygotowanie wielopłaszczyznowej struktury kontraktowej dla międzynarodowej dystrybucji platformy wymiany danych i zarządzania zawartością w modelu SaaS.

Kontakt