Zuzanna Łozińska Radca prawny

Specjalizuje się w prawie procesowym oraz prawie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych. Reprezentuje klientów w złożonych postępowaniach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych. Posiada doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych oraz memorandów z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego.

Cechuje ją kreatywność, zaangażowanie oraz dbałość o należyte zabezpieczenie interesów klientów.

Autorka publikacji z zakresu prawa handlowego. Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Wybrane projekty +-

Ochrona interesów akcjonariuszy w wieloaspektowym sporze korporacyjnym w spółce publicznej z branży budowlanej, w tym w postępowaniach dotyczących ustalenia utraty prawa głosu z akcji.

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz klienta – znanego restauratora – w sprawie o ochronę naruszonego posiadania, w tym uzyskanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia umożliwiającego natychmiastowe przywrócenie nieruchomości i wznowienie działalności.

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz klienta – spółki z branży stolarki budowlanej – w sprawie dotyczącej wpisu podwyższenia kapitału zakładowego o 100%. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki w trybie art. 442 KSH było jednym z warunków uzyskania zewnętrznego finansowania inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych. Sprawa zakończyła się wpisem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, pomimo obstrukcji ze strony mniejszościowych akcjonariuszy spółki.

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz klienta – spółki z branży medycznej – w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym zapłaty wielomilionowych należności z tytułu naruszenia porozumienia przez wspólnika.

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz klienta – spółki z branży energetycznej – w sprawie dotyczącej wyegzekwowania wynagrodzenia za sprzedaż energii elektrycznej w wysokości kilkunastu milionów złotych, zakończonej dobrowolnym zaspokojeniem roszczenia po wniesieniu powództwa.

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz klienta w sprawie dotyczącej wydania dokumentów akcji spółki działającej w branży automotive. Postępowanie zakończyło się prawomocnym uwzględnieniem powództwa. Sporny pakiet akcji zapewnił klientowi kontrolę nad spółką.

Kontakt