Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, przekazujemy najlepsze życzenia pełne nadziei oraz radości. Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz wiosennego nastroju. Niech najbliższe dni przyniosą spokój, miłość oraz odpoczynek. Wierzymy, że wielkanocna atmosfera przyniesie także […]

Niezwykle miło jest poinformować nam, że w związku z dynamicznym rozwojem kancelarii i powiększeniem Zespołu od dnia 1 lutego 2024 r. siedziba Kancelarii PZL została przeniesiona w nowe miejsce! Nowe biuro kancelarii znajduje się na […]

W rozdziale „Upowszechnienie procesowe trafnych rozwiązań z postępowań odrębnych Kodeksu postępowania cywilnego” Mateusz i Julia zaprezentowali swoje wnioski i postulaty płynące z badań prowadzonych nad instytucjami procesowymi w sferze cywilnych postępowań odrębnych. Autorzy skupili się […]

Każdego roku, w okresie przedświątecznym, Zespół Kancelarii PZL organizuje wewnętrzne zbiórki charytatywne mające na celu niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Zespół Kancelarii PZL wielokrotnie wspierał m.in. ogólnopolski projekt Szlachetna Paczka. W tym roku zdecydowaliśmy się […]

Klient Kancelarii był wspólnikiem mniejszościowym spółek (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki jawnej) świadczących usługi z branży medycznej. Po ponad 10 latach funkcjonowania w ramach spółek pomiędzy Klientem, a pozostałymi wspólnikami powstał spór, w wyniku […]

Radca prawny Mariusz Pniewski oraz Mateusz Sierzan wzięli udział w charakterze prelegentów w Miesiącu z Prawem Handlowym – wydarzeniu mającym na celu przybliżenie zainteresowanym studentom problematyki i praktyki prawa handlowego.     Radca prawny Mariusz Pniewski […]

W dniu 1 czerwca 2009 r. pomiędzy kredytobiorcami, a Nordea Bank Polski S.A. doszło do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, na cele mieszkaniowe, niezwiązane z działalnością zawodową ani gospodarczą. Umowa miała charakter kredytu denominowanego walutą […]

Zarząd spółki akcyjnej w trakcie zaognionego sporu dotyczącego akcjonariatu oraz składu jej organów, podjął wobec akcjonariusza – naszego Klienta – uchwałę o pozbawieniu go praw udziałowych, powołując się na rzekome niedokonanie wpłaty na akcje. Co […]

Niezwykle miło poinformować nam, że Mateusz Sierzan, asystent prawny w Kancelarii PZL, znalazł się w wybitnym gronie autorów tej publikacji. Mateusz Sierzan w rozdziale monografii pt. „Kolizja praw konstytucyjnych na przykładzie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w […]