Klient Kancelarii był wspólnikiem mniejszościowym spółek (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki jawnej) świadczących usługi z branży medycznej. Po ponad 10 latach funkcjonowania w ramach spółek pomiędzy Klientem, a pozostałymi wspólnikami powstał spór, w wyniku […]

Radca prawny Mariusz Pniewski oraz Mateusz Sierzan wzięli udział w charakterze prelegentów w Miesiącu z Prawem Handlowym – wydarzeniu mającym na celu przybliżenie zainteresowanym studentom problematyki i praktyki prawa handlowego.     Radca prawny Mariusz Pniewski […]

W dniu 1 czerwca 2009 r. pomiędzy kredytobiorcami, a Nordea Bank Polski S.A. doszło do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, na cele mieszkaniowe, niezwiązane z działalnością zawodową ani gospodarczą. Umowa miała charakter kredytu denominowanego walutą […]

Zarząd spółki akcyjnej w trakcie zaognionego sporu dotyczącego akcjonariatu oraz składu jej organów, podjął wobec akcjonariusza – naszego Klienta – uchwałę o pozbawieniu go praw udziałowych, powołując się na rzekome niedokonanie wpłaty na akcje. Co […]

Niezwykle miło poinformować nam, że Mateusz Sierzan, asystent prawny w Kancelarii PZL, znalazł się w wybitnym gronie autorów tej publikacji. Mateusz Sierzan w rozdziale monografii pt. „Kolizja praw konstytucyjnych na przykładzie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w […]