Konieczne jest więc by jakoś zarządzać przedsiębiorstwem do czasu przekazania go nowemu właścicielowi.

Czego dotyczy sprawa C-520/21? Z pytaniem prejudycjalnym do TSUE zwrócił się Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, rozpoznający sprawę z powództwa kredytobiorcy. Pytanie dotyczyło tego, czy strony zawartej przez konsumenta i bank umowy o kredyt hipoteczny, która została uznana przez sąd za nieważną w całości z powodu zawarcia […]

Od dnia 7 kwietnia 2023 r., w związku z treścią przepisów ustawy z dnia z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 240), pracodawców i pracowników będzie obowiązywać nowa definicja pracy zdalnej, zgodnie z którą […]