Więcej o specjalizacji

W codziennym życiu – zarówno zawodowym, jak i prywatnym – niejednokrotnie mają miejsce zdarzenia, które wymagają konsultacji z prawnikiem. Dzięki doświadczeniom zdobytym na gruncie sporów wiemy, że nawet z pozoru prosty stan faktyczny może korespondować z niezwykle skomplikowaną i trudną sytuacją prawną. Z tego względu kompleksowo doradzamy Klientom indywidualnym w zakresie stosunków majątkowych i osobistych. Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie przedsądowym, np. prowadząc rozmowy bądź sporządzając pisma, których adresatami są np. sprzedawcy (w tym deweloperzy), spółdzielnie czy najemcy, jak również bronimy ich racji i interesów w postępowaniach sądowych, administracyjnych czy sądowo-administracyjnych.

Zakres usług

Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych w zakresie ich stosunków majątkowych i osobistych

Doradztwo prawne w zakresie prawa spadkowego – m.in. w zakresie sporządzania testamentów oraz spadkobrania

Doradztwo prawne w zakresie własności, w tym z zakresu prawa nieruchomości i obrotu nieruchomościami

Reprezentacja w postępowaniach sądowych (w tym z zakresu ochrony dóbr osobistych i odszkodowawczych), administracyjnych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych

Doradztwo prawne w zakresie spraw o ubezwłasnowolnienie lub poddanie przymusowemu leczeniu

Dochodzenie należności

Weryfikacja oraz modyfikacja postanowień umów zawieranych przez konsumentów, w tym umów rezerwacyjnych i umów deweloperskich.

Zrealizowane projekty

Kim są nasi Klienci

Osoby fizyczne (Klienci indywidualni)

Wspólnicy spółek osobowych oraz ich spadkobiercy

Wspólnicy spółek kapitałowych oraz ich spadkobiercy