Więcej o specjalizacji

Kompleksowo doradzamy w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zarówno na rzecz pracodawców, jak i pracowników. Pomagamy w nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, tworzeniu i analizy regulacji wewnętrznych pracodawców, a także rozwiązywaniu bieżących spraw pracowniczych.

Zakres usług

Sporządzanie dokumentów pracowniczych, w tym umów o pracę, umów zlecenia, umów agencyjnych, regulaminów (w tym regulaminu pracy, regulaminów pracy zdalnej) i procedur wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy

Bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym w kwestiach związanych z zakazem konkurencji, nieuczciwą konkurencją, tajemnicą przedsiębiorstwa, mobbingiem i dyskryminacją, a także zatrudniania i zwalniania pracowników

Doradztwo w zakresie wyboru sposobu wynagradzania członków organów oraz kadry managerskiej spółek, w tym sporządzanie kontraktów menadżerskich

Doradztwo przy tworzeniu oraz wdrażaniu programów motywacyjnych dla pracowników (ESOP)

Doradztwo w zakresie wytwarzanej przez pracowników w ramach stosunku pracy własności intelektualnej

Przeprowadzanie badań due diligence

Sporządzanie memorandów i opinii prawnych z zakresu prawa pracy

Doradztwo w zakresie spraw z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym sporządzanie pism w ramach postępowań wyjaśniających, reprezentacja podczas kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także przed sądami w postępowaniach spornych

Reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy

Zrealizowane projekty

Kim są nasi Klienci

Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), w tym spółki publiczne

Członkowie zarządów oraz rad nadzorczych

Dyrektorzy biur zarządów oraz działów kadrowych/ HR

Dyrektorzy biur zarządów oraz działów kadrowych/ HR

Startupy

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zainteresowani zatrudnieniem pracowników lub zatrudniający pracowników

Klienci indywidualni - pracownicy