Bartosz Knyt Radca prawny

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie sporów gospodarczych, w szczególności sporów korporacyjnych. Doradza klientom w ramach złożonych, wielowątkowych i częstokroć bezprecedensowych sporach związanych z obroną przed wrogim przejęciem, zaskarżaniem uchwał organów spółek oraz sporach dotyczących obrony praw mniejszościowych wspólników.

W obszarze jego specjalizacji pozostają również kwestie związane z planowaniem oraz wdrażaniem sukcesji międzypokoleniowej, w szczególności wybór optymalnej formy prawnej oraz restrukturyzacji majątku pod wdrażany proces „wyjścia” ze stanu zarządu sukcesyjnego.

Doradza klientom w obszarze prawa korporacyjnego oraz umów inwestycyjnych zarówno na etapie przedtransakcyjnym, jak i dalszym etapie transakcji aż do momentu jej finalizacji.

Cechuje go zaangażowanie i drobiazgowość, a także kreatywność i umiejętność wychodzenia poza utarte schematy myślenia, co okazuje się szczególnie pomocne przy rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych.

Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Wybrane projekty +-

Reprezentowanie klienta w procesie inwestycyjnym dotyczącym komercjalizacji innowacyjnej metody leczenia niepłodności.

Planowanie i realizacja strategii dotyczącej sukcesji międzypokoleniowej przedsiębiorstw w spadku (przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej oraz budowlanej).

Reprezentowanie klienta w toku postępowania sądowego dotyczącego stwierdzenia nieważności przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym uzyskanie prawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia.

Reprezentowanie akcjonariuszy w toku postępowań sądowych dotyczących uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia jednej z czołowych spółek produkcyjnych, w tym uzyskanie prawomocnych postanowień o zabezpieczeniu roszczeń.

Kontakt