Mateusz Sierzan Młodszy prawnik

Specjalizuje się w sprawach związanych z prawem konkurencji, prawami przedsiębiorców, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz w sporach korporacyjnych.

Wspiera technicznie i merytorycznie prawników Kancelarii w sprawach związanych ze sporami korporacyjnymi oraz z postępowaniem cywilnym. Doradzał przedsiębiorcom oraz konsumentom w dochodzeniu oraz ochronie ich praw, również w ochronie ich praw przed działaniami organów administracji publicznej. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał m.in. w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, angażując się w pomoc prawną przedsiębiorcom podczas lockdownów oraz warszawskich kancelariach specjalizujących się w obsłudze spółek kapitałowych.

Inicjator, organizator oraz uczestnik wielu wydarzeń naukowych i popularnonaukowych oraz praktycznych warsztatów i szkoleń z zakresu prawa gospodarczego, postępowania cywilnego oraz prawa konstytucyjnego. Autor kilku publikacji naukowych oraz kilkunastu referatów naukowych z zakresu postępowania cywilnego, postępowania administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego.

Cechuje go kreatywne myślenie, szczera fascynacja prawniczą działalnością zawodową i naukową, skupienie na osiągnięciu celu oraz umiejętność wieloaspektowego podejścia do każdej sprawy.

Student V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego, Członek Koła Naukowego Prawa Prywatnego oraz współzałożyciel Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego UKSW.

Płynnie posługuje się językiem angielskim, a także uczy się też języka norweskiego.

Wybrane projekty +-

Ochrona interesów i praw przedsiębiorców przed organami administracji publicznej podczas lockdownów, w tym bieżące doradzenie przedsiębiorcom w zakresie prawa gospodarczego publicznego oraz prawa administracyjnego, a także przygotowywanie odwołań do organów wyższej instancji oraz skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Udział w analizie i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących m.in. nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

Publikacja prac naukowych z zakresu postępowania cywilnego, postępowania administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego, w tym publikacja rozdziału w zbiorowej monografii naukowej wydanej nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer pt. „Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego” pod redakcją dr Aleksandry Orzeł – Jakubowskiej oraz dr. hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusza Zembrzuskiego.

Organizacja i współorganizacja kilku ogólnopolskich konferencji i wydarzeń naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, prawa nowych technologii oraz postępowania administracyjnego, a także wygłaszanie licznych referatów podczas ogólnopolskich konferencji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego.

Kontakt