2024-01-12

Mateusz Sierzan wraz z apl. adw. Julią Galbarską, opublikował rozdział w monografii zbiorowej pt. „Pożądane kierunki zmian legislacyjnych”, wydanej nakładem Instytutu Wydawniczego EuroPrawo, a więc wydawnictwa „punktowanego” tak samo jak największe wydawnictwa na polskim rynku prawniczym, Wolters Kluwer czy C.H. Beck.

W rozdziale „Upowszechnienie procesowe trafnych rozwiązań z postępowań odrębnych Kodeksu postępowania cywilnego” Mateusz i Julia zaprezentowali swoje wnioski i postulaty płynące z badań prowadzonych nad instytucjami procesowymi w sferze cywilnych postępowań odrębnych. Autorzy skupili się na: problematyce rozwiązań dotyczących:

  • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, przyjętej na gruncie postępowania ws. własności intelektualnej oraz
  • umowy dowodowej przyjętej na gruncie postępowania ws. gospodarczych.

Autorzy dostrzegają swego rodzaju „potencjał” w ww. rozwiązaniach oraz rozważają korzyści płynące z ich upowszechnienia procesowego, tj. wprowadzenia ich do większej ilości postępowań, lub nawet do przepisów „ogólnych” dot. procesu cywilnego. Zwracają jednak uwagę również na konieczność dalszej pracy nad przepisami w owych zakresach w celu ich doskonalenia.

Monografia „Pożądane kierunki zmian legislacyjnych” stanowi zbiór artykułów naukowych, w których dokonano krytycznej analizy obowiązujących regulacji, m.in. z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, prawa pracy, procedury cywilnej, ochrony środowiska czy ochrony zabytków i jest próbą odpowiedzi na nurtujące pytania o konieczność przeprowadzenia zmian w różnych gałęziach prawa i kierunku tychże zmian.

Autorzy poszczególnych rozdziałów nie poprzestali na ocenie obecnego stanu, ale poddali go pod rzetelny osąd i charakteryzując podstawowe problemy, wzbogacili swoje teksty o ciekawe, niekiedy kontrowersyjne tezy. Zakres tematyczny poszczególnych rozdziałów jest bardzo szeroki, przez co oddawana w ręce Czytelników monografia ma charakter interdyscyplinarny i wielowątkowy.

 

Publikacja dostępna jest pod linkiem:

https://iwep.pl/pl/p/Pozadane-kierunki-zmian-legislacyjnych-e-book/228