Konieczne jest więc by jakoś zarządzać przedsiębiorstwem do czasu przekazania go nowemu właścicielowi.

Rzecznik Generalny TSUE po raz kolejny stanął po stronie konsumentów. Dnia 16 lutego 2023 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Anthony Michael Collins zabrał głos w sprawie mającej ogromne znaczenie dla kredytobiorców mających kredyty indeksowane i denominowane walutą franka […]

Od dnia 7 kwietnia 2023 r., w związku z treścią przepisów ustawy z dnia z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 240), pracodawców i pracowników będzie obowiązywać nowa definicja pracy zdalnej, zgodnie z którą […]