Od dnia 7 kwietnia 2023 r., w związku z treścią przepisów ustawy z dnia z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 240), pracodawców i pracowników będzie obowiązywać nowa definicja pracy zdalnej, zgodnie z którą […]