Zgodnie z ogólną obowiązującą w polskim systemie prawnym zasadą, za długi osoby prawnej odpowiedzialność ponoszą członkowie jej organu zarządzającego (najczęściej zarządu). W sytuacji, gdy osoba prawna ma długi (zarówno prywatnoprawne, jak i publicznoprawne) jej wierzyciele mogą uzyskać tytuł wykonawczy (wyrok sądu lub […]