Dariusz Sot Aplikant radcowski

Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym, w tym w szczególności prawie nieruchomości.

Dotychczas zajmował się bieżącą obsługą przedsiębiorców z branży nieruchomościowej, jak również konsumentów w dochodzeniu oraz ochronie ich praw na gruncie procesów cywilnych.

Cechuje go kreatywność oraz zaangażowanie w powierzone sprawy.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, aktualnie aplikant radcowski II roku oraz absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Wybrane projekty +-

Świadczenie pomocy prawnej w sprawie przeciwko Ministrowi Sprawiedliwości zakończone wygraną przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Świadczenie pomocy prawnej zakończone doprowadzeniem do upadku zabezpieczenia ustanowionego na nieruchomości Klienta, którego suma zabezpieczenia przekraczała milion złotych.

Świadczenie pomocy prawnej przy przygotowaniu wielomilionowej transakcji polegającej na zniesieniu współwłasności nieruchomości, a następnie sprzedaży nieruchomości.

Świadczenie pomocy prawnej zakończone uzyskaniem zabezpieczenia w sprawie Klienta o zobowiązanie przez Sąd do złożenia zastępczego oświadczenia woli przez kontrahenta o sprzedaży nieruchomości z umowy przedwstępnej, w sytuacji gdy podmiotowi trzeciemu przysługiwało prawo pierwokupu.

Kontakt