Jan Wosiura Of counsel

Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i prawa nowych technologii. Doradza producentom oprogramowania i gier komputerowych oraz dostawcom usług świadczonych w modelu SaaS. W pracy skupia się w szczególności na obsłudze międzynarodowej dystrybucji aplikacji i gier oraz na skutkach przepisów dotyczących ochrony prywatności na działalność podmiotów z branży technologicznej.

Technologia i gry są jego pasją od pierwszego uruchomienia jego Amigi. Jest żywo zainteresowany rozwiązywaniem problemów swoich klientów. Cechuje go analityczny umysł i wysokie umiejętności negocjacyjne.

Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Wybrane projekty +-

Doradztwo prawne na rzecz spółki technologicznej w zakresie biznesowego wykorzystania sztucznej inteligencji, której algorytmy zostały opublikowane na licencji opensource.

Przygotowanie siatki umów dla software house obejmującej świadczenie usług w ramach kilku metodologii.

Przygotowanie wielopłaszczyznowej struktury kontraktowej dla międzynarodowej dystrybucji platformy wymiany danych i zarządzania zawartością w modelu SaaS dla grupy kapitałowej świadczącej usługi w sektorze business travel.

Kontakt