Krystian Michalski Aplikant adwokacki

Z Kancelarią PZL związany od początku jej powstania. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nowych technologii oraz obsłudze spółek. Doradza przy kontraktach handlowych, w szczególności umów zawieranych w branży IT, e-commerce oraz nowych technologii. Jest miłośnikiem branży e-commerce, zwłaszcza prawnych aspektów ochrony konsumenta.

Aktualnie aplikant adwokacki II roku, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz absolwent Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Cechują go silne umiejętności interpersonalne, co sprawia, że jest skutecznym doradcą i potrafi pracować zarówno w zespole, jak i samodzielnie. Jego skrupulatność i dbałość o szczegóły pozwala mu na precyzyjne analizowanie umów handlowych i innych dokumentów.

Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Wybrane projekty +-

Doradztwo na rzecz spółki programistycznej, które obejmowało m.in. audyt umów tworzenia i dystrybucji oprogramowania, a także skuteczne reprezentowanie spółki w trakcie ich negocjacji.

Świadczenie pomocy prawnej przy przygotowaniu wielopłaszczyznowej struktury kontraktowej dla spółki programistycznej.

Doradztwo na rzecz spółki z sektora gamedev, w zakresie likwidacji wraz z przeprowadzaniem procesu likwidacyjnego.

Świadczenie pomocy prawnej przy wieloetapowym procesie fuzji spółek z sektora spedycyjnego.

Kontakt