Paulina Czarnynoga Asystent prawny

W obszarze jej zainteresowań znajdują się prawo cywilne, prawo karne i prawo pracy, a także negocjacje i ich techniki jako sposób dochodzenia do zawarcia umów.
Wspiera technicznie i merytorycznie prawników Kancelarii w sprawach związanych ze sporami korporacyjnymi oraz z postępowaniem cywilnym.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy administracyjnej w ramach programu Akademia Liderów Sprawiedliwości, która wymagała dużej odpowiedzialności za powierzone zadania, dobrej organizacji pracy, skrupulatności oraz kreatywnego podejścia do problemu.
W ramach poprzedniego stanowiska miała okazję organizować Ogólnopolskie Cykle Spotkań dla studentów i absolwentów kierunków prawniczych, podczas których analizie poddawano wybrane zagadnienia z obszaru m.in. prawa handlowego, prawa pracy oraz szeroko pojętego prawa karnego.
Studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiceprezes Koła Prawa Konstytucyjnego UKSW oraz członkini Koła Naukowego Prawa Karnego Materialnego UKSW. Organizatorka i uczestniczka wielu wydarzeń popularnonaukowych na uczelni i poza nią.
Płynnie posługuje się językiem angielskim, a także uczy się języka francuskiego.

Wybrane projekty +-

Organizacja i współorganizacja wydarzeń popularnonaukowych z zakresu prawa pracy, prawa handlowego, prawa karnego oraz prawa konstytucyjnego.

Wygłoszenie licznych referatów podczas ogólnopolskich konferencji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego oraz historii.

Kontakt