Procedura doręczenia pierwszych pism procesowych uregulowana została przez ustawodawcę w art. 131-147 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.) (dalej jako: „KPC”). Zgodnie z art. 131 § 1 KPC sąd […]