W dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy podjął mającą moc zasady prawnej uchwałę (III CZP 25/22) w sprawie dotyczącej kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, w tym w szczególności tzw. „kredytów frankowych” (dalej jako „Uchwała III CZP 25/22). Główne tezy […]