Aleksandra Warpechowska Młodszy prawnik

W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo gospodarcze oraz prawo cywilne, w szczególności prawo rzeczowe.

Wspiera technicznie i merytorycznie prawników Kancelarii w sprawach związanych ze sporami korporacyjnymi oraz z postępowaniem cywilnym. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w kancelarii zajmującej się m.in. reprezentowaniem kredytobiorców w postępowaniach sądowych stosowania przez banki niedozwolonych klauzul umownych w umowach kredytowych, jak również w postępowaniach polegających na ustaleniu odpowiedzialności ubezpieczyciela lub jej braku w związku z wystąpieniem szkody.

Cechują ją skrupulatność, dociekliwość i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, co pozwala na dokładne zrozumienie problemów prawnych i ich rozwiązanie w sposób kompleksowy i skuteczny.

Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członkini Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Prawa Korporacyjnego UKSW oraz Koła Naukowego Prawa Handlowego UKSW.

Płynnie posługuje się językiem angielskim.

Wybrane projekty +-

Świadczenie pomocy prawnej polegającej na sporządzaniu projektów dokumentów w postępowaniach inicjowanych przez kredytobiorców przeciwko bankom, w szczególność w postępowaniach dotyczących stosowania przez banki niedozwolonych klauzul umownych w umowach kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej.

Świadczenie pomocy prawnej polegającej na sporządzaniu projektów dokumentów w postępowaniach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, polegających na ustaleniu odpowiedzialności ubezpieczyciela lub jej braku w związku z wystąpieniem szkody.