2023-10-30

Klient Kancelarii był wspólnikiem mniejszościowym spółek (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki jawnej) świadczących usługi z branży medycznej. Po ponad 10 latach funkcjonowania w ramach spółek pomiędzy Klientem, a pozostałymi wspólnikami powstał spór, w wyniku którego Klient m.in.:

  • został usunięty z Zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.,
  • został odsunięty od codziennej bieżącej działalności spółek,
  • utracił kontrolę nad działaniami podejmowanymi w spółkach oraz informacjami dotyczącymi spółek,
  • został pozbawiony wypłat przypadających mu części zysków, które decyzją większościowych wspólników były przez lata były przekazywane wyłącznie na kapitał zapasowy/rezerwowy,
  • latami zabiegał o opuszczenie struktur spółek w zamian za godziwe wynagrodzenie uwzględniające rzeczywistą wartość posiadanych przez niego praw.

Po ponad 5 latach trwania przez Klienta w „klinczu” korporacyjnym, Zespół Kancelarii PZL zaangażował się w tę trudną sprawę i opracował kompleksową strategię, mającą na celu znalezienie najlepszego rozwiązania umożliwiającego jak najszybsze zakończenie zaangażowania Klienta jako wspólnika spółek w zamian za godziwe wynagrodzenie.

Po półtora roku intensywnej pracy i zaangażowania Zespołu Kancelarii PZL, udało się wypracować porozumienie pomiędzy pozostałymi wspólnikami i Klientem. Następnie po kilku miesiącach wytężonych negocjacji oraz prac nad ugodą i pozostałą dokumentacją transakcyjną udało się wypracować rozwiązania w pełni zabezpieczające interesy zainteresowanych stron, w tym wyeliminować ryzyko odpowiedzialności występującego wspólnika spółki jawnej za niewymagalne zobowiązania tej spółki.

Ugoda nie tylko zakończyła długoletni spór oraz kilka toczących się w związku z nim postępowań sądowych, ale przede wszystkim otworzyła nowe perspektywy zarówno przed Klientem, jak i dla pozostałych sygnatariuszy ugody.

Sukces Klienta jest efektem zaangażowania interdyscyplinarnego Zespołu prawników Kancelarii PZL oraz wywiązania się ze zobowiązania do znalezienia zrównoważonych i satysfakcjonujących rozwiązań. Jesteśmy dumni z osiągniętego rezultatu oraz gotowi, by pomóc również innym klientom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych.

Z ramienia Kancelarii w sprawę zaangażowani byli: Adwokat, Partner Aleksandra Zeuschner, Radca prawny Bartosz Knyt, Adwokat Aleksandra Bobińska oraz Aplikant adwokacki Krystian Michalski.

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o naszych usługach w zakresie rozwiązywania sporów i innych kwestii prawnych, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Jesteśmy gotowi pomóc i wypracować najlepsze strategie, aby chronić interesy naszych Klientów i osiągać satysfakcjonujące rezultaty.