Współczesne ustawodawstwa przewidują różne rozwiązania mające zabezpieczyć sytuację majątkową członków najbliższej rodziny spadkodawcy. Polski prawodawca wybrał system zachowku. Instytucja zachowku jest ustawowym ograniczeniem swobody testowania, dając określoną korzyść ze spadku osobom najbliższym spadkodawcy pomimo jego odmiennej, […]

Szanowni Państwo, kontynuując cykl artkułów dotyczący fundacji rodzinnej, w niniejszej publikacji szczegółowo opisujemy czynności wymagane do powstania fundacji rodzinnej. Podstawowe informacje dotyczące fundacji rodzinnej zostały przedstawione w pierwszym artykule – Fundacja rodzinna – informacje podstawowe   Procedura powstania […]

Najnowsza nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wpisuje się w trend odwracania skutków wcześniejszych – w ocenie praktyków i przedstawicieli doktryny -nietrafionych nowelizacji. Do nowelizacji, która weszła w życie 30.06.2022 r., zawezwanie do próby ugodowej było jednym ze sposobów na przerwanie biegu przedawnienia roszczeń. Wniosek […]

Stan prawny po nowelizacji procedury cywilnej z 2019 r. W nowelizacji z 2019 r. ustawodawca wprowadził między innymi bezwzględny wymóg złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, które strona chce zaskarżyć apelacją lub zażaleniem. Taki wniosek od 7 listopada 2019 r.  podlega opłacie 100 zł, […]

Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejny cykl artykułów, tym razem dotyczący fundacji rodzinnej – novum w polskim systemie prawym, instytucji dedykowanej firmom rodzinnym, która ma ułatwić planowanie sukcesji w bardziej elastyczny sposób niż przewidywany przepisami prawa spadkowego. Fundacja rodzinna w Polsce W dniu […]

Szanowni Państwo, rozpoczynamy temat niezwykle istotny z punktu widzenia bieżącej działalności oraz pozycji rynkowej przedsiębiorcy – tajemnicy przedsiębiorstwa. Ze względu na bogatą problematykę tematu, dotyczącą zarówno działalności gospodarczej, ochrony przed nieuprawnionym wyjawieniem tajemnicy oraz sankcji za jej naruszenie, zostanie on przedstawiony w trzech osobnych […]

Od dnia 21 lutego 2023 r., zgodnie z dyspozycją przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 240), pracodawcom przyznane zostało prawo do kontroli trzeźwości i obecności narkotyków w ich organizmach pracowników, […]

Konieczne jest więc by jakoś zarządzać przedsiębiorstwem do czasu przekazania go nowemu właścicielowi.