Rekrutacja zgodna z przepisami RODO, a interes prawny pracodawcy Problematyka przetwarzania danych osobowych dotyka każdego pracodawcę rozpoczynającego proces rekrutacji, ponieważ jego nieodłącznym elementem jest pozyskanie danych osobowych potencjalnych kandydatów zawartych w dokumentach takich jak CV, listy motywacyjne czy świadectwa […]

Interes publiczny może być przesłanką do odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na przedsiębiorcę W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego („NSA”) z 16.01.2024 r., w sprawie o sygn. II GSK 661/23, NSA wskazał, że szeroko pojęty „interes publiczny” musi być uwzględniany podczas wymierzania kary administracyjnej i może […]