Interes publiczny może być przesłanką do odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na przedsiębiorcę W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego („NSA”) z 16.01.2024 r., w sprawie o sygn. II GSK 661/23, NSA wskazał, że szeroko pojęty „interes publiczny” musi być uwzględniany podczas wymierzania kary administracyjnej i może […]